12-21 februari 2021 D-75

Praktisch

Reglement voor de bezoeker

Reglement voor de bezoeker van het ANIMA festival

Dit reglement geldt voor al wie het ANIMA festival in Brussel bezoekt of bijwoont: het publiek, het personeel, dienstverleners en toeleveranciers van het festival.

Toegang tot de zalen
Enkel bezoekers in het bezit van een geldig ticket hebben toegang tot de film- en conferentiezalen.
Gelieve tijdig plaats te nemen in de zaal voor de voorstelling. Eenmaal het officiële aanvangsuur van een voorstelling verstreken, behouden wij het recht voor de toegang tot de zaal te weigeren, zelfs indien de bezoeker in het bezit is van een geldig ticket.
Het ANIMA festival verricht geen terugbetalingen van tickets, tenzij een voorstelling door het festival geannuleerd werd.
Kinderen zijn toegelaten tot de zalen voor films geschikt voor kinderen jonger dan 16. Gezien de hoge geluidssterkte raden wij een filmbezoek ten stelligst af voor kinderen jonger dan drie jaar.
Het is verboden tijdens de filmvoorstellingen lawaai te maken. De bezoeker wordt vriendelijk verzocht zijn gsm uit te schakelen. Bezoekers die geluidshinder veroorzaken (baby’s en peuters inbegrepen) worden verzocht de zaal onmiddellijk te verlaten.
Bezoekers die zich ongepast gedragen (dronkenschap, agressie…) in de zalen of in het gebouw, zullen verzocht worden het gebouw onmiddellijk te verlaten.

Netheid
Flagey is een geklasseerd gebouw: het dient zowel fysiek als naar de geest gerespecteerd te worden: beschadiging of vernieling door het aanbrengen van affiches of ophanging aan de muren is ten strengste verboden.
De bezoeker wordt verzocht afval in de vuilnisbakken te werpen en het gebouw netjes te houden.
Het is verboden te roken in het gebouw en de loggia’s. Op het wegwerpen van peukjes op de openbare weg (voor de ingang van Flagey bij voorbeeld) staat een boete.
Het is verboden dranken en etenswaren mee te nemen in de studio’s.

Veiligheid
Wij raden ten stelligst af te rennen in het gebouw, en vooral dan op de trappen, om valpartijen te voorkomen.
Het festival wijst alle verantwoordelijkheid af voor verlies of diefstal in de vestiaires of op om het even welke plaats in het gebouw.  Wij raden de bezoeker aan waakzaam te zijn.
De tentoonstellingen tonen kostbare objecten: gelieve ze te respecteren en vooral niet aan te raken.

Divers
Voor elke andere aangelegenheid verwijst ANIMA naar het reglement van interne orde van Flagey en naar het Burgerlijk Wetboek.

Propulsé par FestiCiné