28 februari - 09 maart 2025 D-228

Praktisch

Reglement voor de bezoeker

Reglement voor de bezoekers van het Anima festival

Dit reglement geldt voor wie het Anima festival in Brussel bezoekt of bijwoont: het publiek, het personeel, dienstverleners en toeleveranciers van het festival.

Toegang tot de zalen
Enkel bezoekers in het bezit van een geldig ticket hebben toegang tot de film- en conferentiezalen.
Gelieve tijdig plaats te nemen in de zaal voor de voorstelling. Eenmaal het officiële aanvangsuur van een voorstelling verstreken, behouden wij het recht voor de toegang tot de zaal te weigeren, zelfs indien de bezoeker in het bezit is van een geldig ticket.
Anima verricht geen terugbetalingen van tickets, tenzij een voorstelling door het festival geannuleerd werd.
Het festival raadt aan om de aanbevolen leeftijdsaanduidingen te volgen, vooral voor jonge kinderen. Kinderen zijn toegelaten tot de zalen voor films geschikt voor kinderen jonger dan 16. Gezien de hoge geluidssterkte raden wij een filmbezoek ten stelligst af voor kinderen jonger dan drie jaar.
Het is verboden tijdens de filmvoorstellingen lawaai te maken. De bezoeker wordt vriendelijk verzocht zijn smartphone en andere apparaten uit te schakelen. Bezoekers die geluidshinder veroorzaken (baby’s en peuters inbegrepen) worden verzocht de zaal onmiddellijk te verlaten.

Ongepast gedrag
Bezoekers die zich ongepast gedragen (dronkenschap, agressie…) in de zalen of in het gebouw, zullen verzocht worden het gebouw onmiddellijk te verlaten.
Elke vorm van intimidatie is verboden en strafbaar. Als je slachtoffer of getuige bent van ongepast gedrag, kun je contact opnemen met onze welzijnsmedewerker Evelyne Robiette, die je kan vinden bij het festivalonthaal in de hoofdingang van Flagey.

Netheid
Flagey is een geklasseerd gebouw, het dient gerespecteerd te worden: beschadiging of vernieling door het aanbrengen van affiches of ophanging aan de muren is ten strengste verboden. Flyers mogen niet worden verspreid (tenzij Anima op voorhand een akkoord gaf).
De bezoeker wordt verzocht afval in de vuilnisbakken te werpen en het gebouw netjes te houden.
Het is verboden te roken in het gebouw en de loggia’s. Op het wegwerpen van peukjes op de openbare weg (voor de ingang van Flagey bij voorbeeld) staat een boete.
Het is verboden dranken en etenswaren mee te nemen in de studio’s.

Veiligheid
Wij raden ten stelligst af te rennen in het gebouw, en vooral dan op de trappen, om valpartijen te voorkomen. Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de begeleiders: wees waakzaam, vooral op de balkons en in de trappenhal.

Het festival wijst alle verantwoordelijkheid af voor verlies of diefstal in de vestiaires of op om het even welke plaats in het gebouw. Wij raden de bezoeker aan waakzaam te zijn.
De tentoonstellingen bevatten kostbare objecten: gelieve ze te respecteren en vooral niet aan te raken.

Divers
Voor elke andere aangelegenheid verwijst ANIMA naar het Burgerlijk Wetboek.
Het dichtstbijzijnde politiebureau bevindt zich op Collegestraat 1, 1050 Elsene (24/24 en 7/7).

 


Vind Anima terug op je favoriete sociale media!

Propulsé par FestiCiné